Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/410/2020

(FO) Vidlička Štefan (02.09.1967)

Lesná 375, 09412 Vechec

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €