Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/493/2020

(FO) Ruszóová Angela (25.05.1971)

F. Kráľa 1111/7 , 05001 Revúca

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €