Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/497/2020

(FO) Adamovičová Magdaléna (21.10.1949)

Ulica Do Doliny 31, 96611 Trnavá Hora

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €