Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/491/2020

(FO) Bočáková Mária (27.09.1954)

Veľká Hradná 17 , 91324 Veľká Hradná

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €