Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/360/2020

(FO) Miškovič Miroslav (13.02.1957)

Saleziánov 1283, 07101 Michalovce

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €