Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/523/2020

(FO) Bongilaj Václav (19.04.1972)

J. Smreka 485, 02001 Púchov

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €