Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/387/2020

(FO) Stariaková Martina (05.03.1976)

Lastomír 61 , 07237 Lastomír

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €