Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/584/2020

(FO) Kozárik Stanislav (25.05.1988)

Ludvíka Svobodu 1496, 96901 Banská Štiavnica

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €