Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/199/2020

(FO) Záslavová Simona (01.07.1990)

Bystrická cesta 173, 03401 Ružomberok

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €