Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/18/2021

(FO) Karvaiová Alena (25.12.1993)

Sputniková 1082/33 , 82102 Bratislava

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €