Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/28/2021

(FO) Bodjanský Ivor (24.11.1974)

Kežmarok , 06001 Kežmarok

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €