Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/24/2021

(FO) Bubák Matúš (09.11.1991)

Šalgočka 113, 92554 Šalgočka

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €