Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/26/2021

(FO) Gödri František (23.02.1978)

Husiná 189, 98542 Husiná

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €