Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/33/2021

(FO) Híroš Karol (21.07.1967)

Skačany , 95853 Skačany

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €