Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/122/2021

(FO) Duždová Ivana (12.04.1984)

M. R. Štefánika 145, 08222 Šarišské Michaľany

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €