Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/71/2021

(FO) Hír Atila (01.10.1965)

Bajč 114, 94654 Bajč

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €