Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/139/2021

(FO) Puľová Zuzana (22.08.1977)

Pod Šibenou 564/11 , 09431 Hanušovce nad Topľou

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €