Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/51/2021

(FO) Šnegoň Anton (13.03.1960)

Kukučínova 960, 02201 Čadca

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €