Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/185/2021

(FO) Žiga Ján (14.11.1984)

Priečna 282, 05914 Spišský Štiavnik

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €