Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/185/2021

(FO) Blecha Henrich (16.09.1970)

Drahy 489, 90845 Brodské

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €