Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/140/2021

(FO) Vajzer František (12.03.1979)

Hurbanovo , 94701 Hurbanovo

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €