Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/171/2021

(FO) Tonte František (02.06.1979)

Februárová 945, 95801 Partizánske

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €