Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/208/2021

(FO) Melicherová Emília (04.09.1960)

Obrancov mieru 171/12 , 98701 Poltár

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €