Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/214/2021

(FO) Horváth Dušan (03.03.1957)

Severná 2088, 08301 Sabinov

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €