Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/227/2021

(FO) Berkyová Helena (17.11.1956)

Veľký Lom 34 , 99103 Veľký Lom

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €