Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/254/2021

(FO) Dulajová Mária (29.05.1958)

Ladislava Novomeského 1237/31 , 97701 Brezno

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 4 250,00 €0,00 €