Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/253/2021

(FO) Sobotová Iveta (18.05.1971)

Kostolná Ves 60 , 97226 Kostolná Ves

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €