Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/264/2021

(FO) Blanár Martin (14.02.1984)

Bukovce 56, 09022 Bukovce

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €