Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/265/2021

(FO) Siváková Anna (16.01.1974)

Cigeľka 96 , 08602 Cigeľka

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 6,43 €0,00 €