Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/252/2021

(FO) Botlóová Lucia (17.02.1988)

Veterná ulica 958/57 , 93039 Zlaté Klasy

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €