Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/55/2021

(FO) Pancuráková Mária (01.01.1975)

Láb 45 , 90067 Láb

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €