Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/57/2021

(FO) Danihelová Anna (27.06.1957)

Skuteckého 16 , 90101 Malacky

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 11 220,00 €0,00 €