Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/292/2021

(FO) Tremba Rudolf (17.05.1988)

Nábrežie Rimavy 450, 98101 Hnúšťa

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €