Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/322/2021

(FO) Karvayová Eva (26.09.1981)

Harmanec 23, 97603 Harmanec

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €