Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/366/2021

(FO) Knapcová Katarína (06.10.1974)

Rúbanisko III. 61 , 98403 Lučenec

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €