Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/415/2021

(FO) Škorec Peter (18.02.1962)

Železná Breznica 153, 96234 Železná Breznica

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 10 364,91 €0,00 €
2. Oddelená podstata 12 171,90 €0,00 €