Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/23/2021

(FO) Suchý Gustáv (20.01.1978)

Horné Mladonice 108, 96241 Horné Mladonice

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €