Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/429/2021

(FO) Šimalčík Jozef (27.04.1964)

Prvá za parkom 147, 95804 Partizánske

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €13 436,00 €