Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/204/2021

(FO) Sminčáková Katarína (28.08.1978)

Láb , 90067 Láb

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 2 008,00 €0,00 €