Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/131/2021

(FO) Cziráková Iveta (29.06.1970)

Dolný Chotár 126 , 92541 Dolný Chotár

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €