Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/132/2021

(FO) Adamko Miroslav (15.10.1966)

Švermova 1444, 92401 Galanta

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €