Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/235/2021

(FO) Sládek Martin (11.07.1993)

Senec , 90301 Senec

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €