Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/284/2021

(FO) Baláž Štefan (07.01.1976)

Studienka 480, 90875 Studienka

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €