Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/190/2022

(FO) Ferko Emil (19.07.1961)

Sedliská 512, 09409 Sedliská

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €