Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/133/2022

(FO) Záhumenická Marcela (15.09.1967)

Družstevná 154/17 , 05314 Spišský Štvrtok

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 6 000,00 €0,00 €