Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/134/2022

(FO) Cabadajová Mária (01.06.1973)

Zdravotnícka 703, 90025 Dunajská Lužná

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 10 000,00 €0,00 €