Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/68/2022

(FO) Kassay Miroslav (01.03.1972)

Ľubľanská 2982, 01008 Žilina

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €