Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/162/2022

(FO) Baláž Milan (01.06.1988)

Hlavná 556, 90065 Záhorská Ves

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 1 500,00 €0,00 €