Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/341/2022

(FO) Červeňák Kristián (08.10.1979)

Hlavná 340, 08232 Svinia

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €