Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/390/2022

(FO) Čonka Ivan (15.11.1988)

Ulica Československej armády 267, 96701 Kremnica

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €